International Association for Cognitive Semiotics

Dnia 29.V.2013 roku podczas 8 konferencji Nordic Association for Semiotic Studies w Aarhus zostało powołane do życia nowe towarzystwo naukowe: International Association for Cognitive Semiotics. Pierwszym prezesem IACS został wybrany Jordan Zlatev.

IACS ma za zadanie promować badania nad wieloaspektowo ujmowanym zjawiskiem znaczenia, badania integrujące metody i teorie rozwijane w: semiotyce, kognitywistyce oraz językoznawstwie.

IACS będzie sprawować opiekę merytoryczną nad reaktywowanym czasopismem Cognitive Semiotics.

Pierwszy prezes International Association for Cognitive Semiotics, prof. Jordan Zlatev