Szkoła Letnia Kognitywistyki i Semantyki

International Summer School in Cognitive Sciences and Semantics (ISSCSS) odbędzie się pod hasłem:
Theories of Communication

w dniach 8-18 lipca 2012, Uniwersytet Łotewski, Ryga

Jaka wiedza językowa i jakie mechanizmy inferencji niezbędne są do wyjaśniania zjawisk komunikacji inferencyjnej [inferential communication]? Czy powinniśmy preferować wyjaśnienia oparte na Teorii Relewancji? Co wnosi podejście pragmatyczne do naszego rozumienia ewolucji ludzkiej komunikacji? W trakcie tegorocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej skupimy się m.in.  na tego typu pytaniach.  Wśród poruszanych problemów znajdą się również: (i) sturuktura informacji, (ii) pośrednie akty mowy, (iii) niedosłowne posługiwanie się językiem w tym: metafora, hiperbola, sarkazm czy ironia, (iv) natura znaczeń słów, współpraca i antagonizm w konwersacjach czy (v) idea dynamicznego leksykonu).

Szkoła Letnia współorganizowana jest przez Center for Cognitive Sciences and Semantics na Uniwersytecie Łotewskim oraz  Zakład Filozofii na McMaster University.  Zajęcia obejmować będą 1 kurs w wymiarze 45 godz. (co jet równoważne jednemu przedmiotowi i 3 pktom ECTS).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  http://www.lu.lv/isscss/

Rejestracja kandydatów: http://www.lu.lv/isscss/registration/