Szkoła Letnia NetWordS

Szkoła Letnia NetWordS odbędzie się pod hasłem:

Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon,

w dniach 2-6 lipca 2012, w Dubrowniku

Szkoła Letnia NetWordS oferuje szeroki wybór interdyscyplinarnych, intensywnych kursów poświęconych metodologicznym i merytorycznym zagadnieniom związanym z architekturą leksykonu mentalnego, jego poziomu organizacji, zawartości i funkcjonowaniu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w serii wykładów – poświęconych najnowszym osiągnięciom naukowym  – wygłoszonych przez zaproszonych gości. Nauczyciele i wykładowcy, czołowi badacze w swoich dziedzinach, zaprezentują różne problemy i podejścia, kładąc nacisk na interdyscyplinarne metody badawcze i syntezę podejść.
Zajęcia przeznaczone są dla doktorantów i młodych badaczy zainteresowanych takimi dziedzinami kognitywistyki, jak: informatyka, nauki o mózgu, lingwistyka – chcących poszerzyć swoją wiedzę o teoretycznych, typologicznych, psycholingwistycznych, informatycznych i neurofizjologicznych aspektach struktury słów i ich przetwarzania.

W zajęciach uczestniczyć może 80 uczestników, prośby o rejestrację rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

Zarejestrować będzie się można na stronie: www.networds-esf.eu

Informacja od Organizatora (PDF): tutaj