Konferencja Language, Culture and Mind V

V konferencja z cyklu Language, Culture and Mind odbędzie się pod hasłem:

Integrating Semiotic Resources in Communication and Creativity

w Katolickim Uniwersytecie Portugalskim w Lizbonie,
27-29 czerwca 2012

Cykl konferencji Language, Culture and Mind ma na celu interdyscyplinane ujęcia badań nad językiem. W tym celu zapraszamy do dyskusji naukowców z takich dziedzin jak:  filozofia, językoznawstwo, psychologia, antropologia, semiotykę i inne. Konferencje LCM mają również promować poznawczą i kulturową perspektywę w badanich nad językiem – zarówno empirycznych, jak i teoretycznych. Zapraszamy zarówno naukowców, którzy chcą się podzielić wynikami swoich badań, jak i tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie innych dyscyplin.
Konferencję poprzedzą warsztaty dla młodych badaczy (Young Researchers Workshop, 26.VI.2012) podczas których młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje rozprawy doktorskie lub wyniki swoich badań.
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.