Konferencja CogSci 2013

35 doroczna konferencja Cognitive Science Society (CogSci 2013) odbędzie się pod hasłem:
Cooperative Minds: Social Interaction and Group Dynamics

w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 2012, Humboldt University, Berlin

Zapraszamy badaczy z całego świata do wzięcia udziału w największym spotkaniu kognitywistów. Konferencja jest miejscem prezentacji wyników badań z szerokiego spektrum dyscyplin, zagadnień i metodologii pojawiających się w ramach nauk o poznaniu.

Program obejmuje prezentacje zaproszonych gości oraz recenzowane prezentacje w kategoriach (m.in.): artykuły, sympozja, abstrakty członkowskie, warsztaty. Tegoroczne wykłady gościnne: „Shared Agency”, Michael E. Bratman (Stanford University); „Cooperative Machines: Coordinating Minds and Bodies Between People and Social Robots”, Cynthia Breazeal (Massachusetts Institute of Technology); „Core Social Cognition”, Elizabeth Spelke (Harvard University) oraz wykłady nagrodzonych badaczy: „It’s all connected in developmental process: The body, the statistics, visual object recognition, and word learning”, Linda Smith (Indiana University), „A core brain system in assembly of cognitive episodes”, John Duncan (University of Cambridge)

CogSci 2012

34 doroczna konferencja Cognitive Science Society (CogSci 2012) odbędzie się pod hasłem:
Building Bridges Across the Cognitive Sciences Around the World

w dniach 1-4 sierpnia 2012 w Sapporo, Japonia.

Zapraszamy badaczy z całego świata do wzięcia udziału w największym spotkaniu kognitywistów. Konferencja jest miejscem prezentacji wyników badań z szerokiego spektrum dyscyplin, zagadnień i metodologii pojawiających się w ramach nauk o poznaniu.

Program obejmuje prezentacje zaproszonych gości (w tym: Lawrence W. Barsalou, Gerd Gigerenzer, Nancy J. Nersessian) oraz recenzowane prezentacje w kategoriach (m.in.): artykuły, sympozja, abstrakty członkowskie, warsztaty.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lutego 2012;  zgłoszenia należy przesyłać przez stronę internetową konferencji.
Więcej informacji na tejże stronie.

Konferencja Language, Culture and Mind V

V konferencja z cyklu Language, Culture and Mind odbędzie się pod hasłem:

Integrating Semiotic Resources in Communication and Creativity

w Katolickim Uniwersytecie Portugalskim w Lizbonie,
27-29 czerwca 2012

Cykl konferencji Language, Culture and Mind ma na celu interdyscyplinane ujęcia badań nad językiem. W tym celu zapraszamy do dyskusji naukowców z takich dziedzin jak:  filozofia, językoznawstwo, psychologia, antropologia, semiotykę i inne. Konferencje LCM mają również promować poznawczą i kulturową perspektywę w badanich nad językiem – zarówno empirycznych, jak i teoretycznych. Zapraszamy zarówno naukowców, którzy chcą się podzielić wynikami swoich badań, jak i tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie innych dyscyplin.
Konferencję poprzedzą warsztaty dla młodych badaczy (Young Researchers Workshop, 26.VI.2012) podczas których młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje rozprawy doktorskie lub wyniki swoich badań.
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.