Konferencja CogSci 2013

35 doroczna konferencja Cognitive Science Society (CogSci 2013) odbędzie się pod hasłem:
Cooperative Minds: Social Interaction and Group Dynamics

w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 2012, Humboldt University, Berlin

Zapraszamy badaczy z całego świata do wzięcia udziału w największym spotkaniu kognitywistów. Konferencja jest miejscem prezentacji wyników badań z szerokiego spektrum dyscyplin, zagadnień i metodologii pojawiających się w ramach nauk o poznaniu.

Program obejmuje prezentacje zaproszonych gości oraz recenzowane prezentacje w kategoriach (m.in.): artykuły, sympozja, abstrakty członkowskie, warsztaty. Tegoroczne wykłady gościnne: „Shared Agency”, Michael E. Bratman (Stanford University); „Cooperative Machines: Coordinating Minds and Bodies Between People and Social Robots”, Cynthia Breazeal (Massachusetts Institute of Technology); „Core Social Cognition”, Elizabeth Spelke (Harvard University) oraz wykłady nagrodzonych badaczy: „It’s all connected in developmental process: The body, the statistics, visual object recognition, and word learning”, Linda Smith (Indiana University), „A core brain system in assembly of cognitive episodes”, John Duncan (University of Cambridge)