Konferencja SALC IV

IV konferencja Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC IV) odbędzie się
w Uniwersytecie Wschodniej Finlandii w Joensuu
12-14 czerwca 2013

SALC_logoGłównym celem Scandinavian Association for Language and Cognition  jest promocja badań nad relacjami pomiędzy językiem a poznaniem. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju badania, które nie traktują języka jako izolowanej zdolności, lecz ujmują język jako – z jednej strony – oparty na strukturach i procesach poznania w ogóle i poznania społecznego, z drugiej zaś jako wpływający na te struktury i te procesy.Konferencje SALC w zamierzeniu mają być forum współpracy i wymiany idei pomiędzy badaczami z różnych dyscyplin, obszarów badawczych, reprezentujących rozmaite podejścia teoretyczne w badaniach nad językiem i poznaniem.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie problematyki poznania i języka, w szczególności: zaburzenia poznawcze a użycie języka, przyswajanie języka a poznanie, język a rozwój poznawczy i ewolucja, język a świadomość, język i gesty, zmiana językowa a poznanie, struktura językowa a poznanie, użycie języka a poznanie, relatywizm lingwistyczny, lingwistyczna typologia a poznanie, psycholingwistyczne podejścia do języka i poznania. Gościnnie wykłady wygłoszą: Elisabeth Engberg-Pedersen (University of Copenhagen), Raymond Gibbs (University of California), Irene Mittelberg, (RWTH Aachen University, Anatol Stefanowitsch (Freie Universität Berlin), Emile van der Zee (Lincoln University).