Konferencja NASS 8

8 konferencja Nordic Society for Semiotic Studies (NASS 8) odbędzie się pod hasłem:
Sign Evolution on Multiple Time Scales
w dniach 29 – 31 maja 2013, Uniwersytet w Aarhus, Dania

NASS logo

Tematem tegorocznej konferencji jest ewolucja znaków. W szczególności chcemy uzyskać odpowiedź na następujące pytania: Jakie są podstawowe mechanizmy i warunki wyłaniania się nowych znaków i systemów znakowych? W jakim zakresie powinniśmy szukać tych mechanizmów na poziomie biologii, kultury, poznania, doświadczenia fenomenologicznego czy interakcji? Jakie cechy samych znaków powodują to, że wyłaniają się , trwają, rozpowszechniają się w kontekście komunikacji?

Konferencja przeznaczona jest dla badaczy z rozmaitych dyscyplin, którzy próbują odpowiedzieć na powyższe pytania w różnych perspektywach, m.in: ewolucyjnej, kulturowej, historycznej, ontogenetycznej.

Wśród zaproszonych wykładowców będą: Jordan Zlatev (Lund University), Fatima Cvrckova (Uniwersytet Karola, Praga), Bruno Galantucci (Yeshiva University, NY), Susan Goldin-Meadow (University of Chicago), Winfried Nöth (University of Kassel)*, Luc Steels (Vrije Universiteit Brussel)*

Konferencja SALC IV

IV konferencja Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC IV) odbędzie się
w Uniwersytecie Wschodniej Finlandii w Joensuu
12-14 czerwca 2013

SALC_logoGłównym celem Scandinavian Association for Language and Cognition  jest promocja badań nad relacjami pomiędzy językiem a poznaniem. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju badania, które nie traktują języka jako izolowanej zdolności, lecz ujmują język jako – z jednej strony – oparty na strukturach i procesach poznania w ogóle i poznania społecznego, z drugiej zaś jako wpływający na te struktury i te procesy.Konferencje SALC w zamierzeniu mają być forum współpracy i wymiany idei pomiędzy badaczami z różnych dyscyplin, obszarów badawczych, reprezentujących rozmaite podejścia teoretyczne w badaniach nad językiem i poznaniem.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie problematyki poznania i języka, w szczególności: zaburzenia poznawcze a użycie języka, przyswajanie języka a poznanie, język a rozwój poznawczy i ewolucja, język a świadomość, język i gesty, zmiana językowa a poznanie, struktura językowa a poznanie, użycie języka a poznanie, relatywizm lingwistyczny, lingwistyczna typologia a poznanie, psycholingwistyczne podejścia do języka i poznania. Gościnnie wykłady wygłoszą: Elisabeth Engberg-Pedersen (University of Copenhagen), Raymond Gibbs (University of California), Irene Mittelberg, (RWTH Aachen University, Anatol Stefanowitsch (Freie Universität Berlin), Emile van der Zee (Lincoln University).