Uzupełniające zapisy na fakultety (18-21.II)

Szanowni Państwo,

osoby które nie są jeszcze zapisane na fakultety będą miały możliwość dopisania się do istniejących kursów: w dn. 18.II na (prawie) wszystkich fakultetach zostanie zwiększona liczebność uczestników (o 1 osobę). Proszę zatem dopisać się na wolne miejsca poprzez system zapisów ( http://wfis.e-mu.eu ).

Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwe przy tej okazji „przepisanie się”, tj. wypisanie z fakultetu i zapisanie na inny. Ewentualne przepisanie się będzie możliwe tylko na zasadzie „student za studenta” po złożeniu podania do Z-cy Dyrektora Instytutu Filozofii do końca lutego.

Aby wyeliminować sytuacje w których studenci po terminie zapisów byli dopisywani do „obleganych” fakultetów, nie będę uwzględniał indywidualnych podań o dopisanie do konkretnego fakultetu (z wyjątkiem dobrze udokumentowanych sytuacji losowych).

Z poważaniem,

Piotr Konderak