Ruszył system USOS

Szanowni Państwo, studenci kognitywistyki

na UMCS uruchomiony został system USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) wraz z internetową platformą USOSweb (usosweb.umcs.pl) umożliwiającą m.in. przeglądanie ocen z zaliczeń i egzaminów, zapisy na zajęcia (w tym na fakultety I lub II – funkcjonalność w przygotowaniu), wgląd w indywidualny plan zajęć, podgląd sylabusów (w przygotowaniu) czy składanie różnych wniosków. 

Aby zalogować się do USOSweb należy wejść na stronę usosweb.umcs.pl, wybrać przycisk “Zaloguj” i ustawić hasło (opcja “Ustaw nowe hasło”), posługując się adresem e-mail podanym podczas rekrutacji na studia. Sugerujemy szybką aktywację konta.

Szczegółowe informacje >>