Language, Culture and Mind VI – program

The final program of the 6th edition of the

International Conference on Language, Culture and Mind,
entitled „Inside/Out: Practice and Representation

has been just announced.

We encourage researchers as well as students to take advantage of the unique opportunity and attend the conference.

Some LCM VI conference facts:

five keynote speakers (lectures open for public):

  • Nancy Budwig (Clark University, Psychology)
  • Henryk Kardela (Maria Curie-Sklodowska University, Linguistics)
  • Alan Rumsey (Australian National University, School of Culture, History & Language)
  • Farzad Sharifian (Monash University, Language and Society Centre)
  • Beata Stawarska (University of Oregon, Philosophy)

Three symposia (to participate please contact the organizers):

And 52 individual papers (to attend please contact the organizers).

The main conference will be preceded by a satellite event, Young Researchers Workshop, where graduate students and junior scholars will present their research.

We expect over 80 researchers representing universities and research centres in 26 countries.
The detailed schedule is available here: http://lcm6.umcs.lublin.pl/program/

Contact:
Piotr Konderak, kondorp[at]bacon.umcs.lublin.pl
Local Organizing Committee, lcm[at]bacon.umcs.lublin.pl

IX Zjazd PTK

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
„Umysł w świecie znaków”
28-29.XI.2013, Lublin

Tegoroczny zjazd przebiegnie pod hasłem  ”Umysł w świecie znaków”.

Obradom uczestników towarzyszyć będą:

– panel dyskusyjny “Filozofia a kognitywistyka: doświadczenia i  perspektywy” z udziałem przedstawicieli ośrodków, w których istnieją studia kognitywistyczne

– panel ekspercki “Kognitywistyka w Polsce – doświadczenia dydaktyczne, badawcze oraz gospodarcze”

Miejsce obrad: sala konferencyjna Instytutu Informatyki UMCS, sala nr 217, II piętro (nowy gmach Informatyki), pl. M. Curie-Skłodowskiej 1

Strona Zjazdu: http://zjazdptk.wordpress.com/

Program Zjazdu: http://zjazdptk.wordpress.com/program-zjazdu/

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wykładach i dyskusjach.

 

III Seminarium Kognitywistyczne

Szanowni Państwo Studenci kognitywistyki,

w imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w III Seminarium Kognitywistycznym UMCS. Gościem III edycji będzie prof. Göran Sonessonbadacz z Centre for Cognitive Semiotics działającego przy Lunds Universitet (Szwecja). Warto zaznaczyć, że tematyka seminarium wiąże się  z kursem „semiotyka kognitywna” dla II roku kognitywistyki, który prof. Sonesson będzie współprowadził w semestrze letnim 2014.

W ramach otwartej części Seminarium odbędą się:

  • 12.XI, godz. 11:00: wykład Elements of Evolutionary Cultural Semiotics
  • 13.XI, godz. 16:00: dyskusja „okrągłego stołu” pt. Towards Cognitive Semiotics

Szczegółowe informacje na stronie Seminarium.