Rejestracja na fakultety

Szanowni Państwo, Studenci kogni,

18 lutego (poniedziałek) zostanie uruchomiona rejestracja (F-FFK-19L) na zajęcia fakultatywne w Instytucie Filozofii. Z rejestracji tej mogą/powinni korzystać:

 • studenci I roku lic. – 1 kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS)
 • studenci III roku lic. – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (obie specjalności, 3 ECTS)
 • studenci I roku mgr – 2 fakultety (2*3ECTS)
 • studenci II roku mgr – 1 fakultet (3 ECTS) i jeden kurs „pozakierunkowy” (3 ECTS).

Przypominam, że zajęcia pozakierunkowe można również realizować w ramach wykładów ogólnouniwersyteckich lub odbywając zajęcia na innych kierunkach/wydziałach. Proszę jednak pamiętać o konieczności uzyskania 3 ECTS.

Lista fakultetów oferowanych dla studentów IF: kliknij

Piotr Konderak

 

Rejestracja na zajęcia: kogni 2 stopnia

Szanowni Państwo,

ze znacznym opóźnieniem (za które przepraszam) dzisiaj o 20:00 ruszy rejestracja na zajęcia dla obu lat II stopnia. I rok kogni zapisuje się na:

 • Filozofię kognitywistyki (W+KW)
 • Human Problem Solving (W+LAB)
 • Psychologię rozwojową (W+KW)
 • Językoznawstwo ogólne (W+KW) oraz
 • Kognitywne aspekty komunikacji (W+KW);

Na lektorat zapisujecie się Państwo u osoby prowadzącej;
dodatkowo powinniście Państwo zrealizować 1 fakultet oraz 15h WFu.

II rok kogni:

 • Neuro- i psycholingwistyka (W+KW)
 • Mindreading (W+KW)
 • Neuroaesthetics (W+KW) oraz
 • Język w działaniu (KW, specj. ZJK)

grupy seminaryjne pozostają bez zmian; zmiana seminarium wymaga zgody dyrektora IF;
dodatkowo powinniście Państwo zrealizować 2 fakultety, oraz zaliczyć praktyki w wymiarze 90h.

Piotr Konderak