Konferencja NASS 8

8 konferencja Nordic Society for Semiotic Studies (NASS 8) odbędzie się pod hasłem:
Sign Evolution on Multiple Time Scales
w dniach 29 – 31 maja 2013, Uniwersytet w Aarhus, Dania

NASS logo

Tematem tegorocznej konferencji jest ewolucja znaków. W szczególności chcemy uzyskać odpowiedź na następujące pytania: Jakie są podstawowe mechanizmy i warunki wyłaniania się nowych znaków i systemów znakowych? W jakim zakresie powinniśmy szukać tych mechanizmów na poziomie biologii, kultury, poznania, doświadczenia fenomenologicznego czy interakcji? Jakie cechy samych znaków powodują to, że wyłaniają się , trwają, rozpowszechniają się w kontekście komunikacji?

Konferencja przeznaczona jest dla badaczy z rozmaitych dyscyplin, którzy próbują odpowiedzieć na powyższe pytania w różnych perspektywach, m.in: ewolucyjnej, kulturowej, historycznej, ontogenetycznej.

Wśród zaproszonych wykładowców będą: Jordan Zlatev (Lund University), Fatima Cvrckova (Uniwersytet Karola, Praga), Bruno Galantucci (Yeshiva University, NY), Susan Goldin-Meadow (University of Chicago), Winfried Nöth (University of Kassel)*, Luc Steels (Vrije Universiteit Brussel)*

Public Journal of Semiotics

Ukazał się kolejny (IV.1) numer internetowego czasopisma The Public Journal of Semiotics. Na łamach PJoS publikowane są oryginalne artykuły prezentujące badania w zakresie dziedzin powiązanych z semiotyką, w tym: wyniki badań empirycznych, rozważania o charakterze teoretycznym, prezentacje modeli badawczych, innowacyjnych metod badań semiotycznych i in. W bieżącym numerze szczególnie polecamy artykuł J. Zlateva prezentujący semiotykę kognitywną (Cognitive Semiotics: An emerging field for the transdisciplinary study of meaning)

Strona internetowa czasopisma: http://pjos.org

Bezpośredni dostęp do numeru IV.1: http://pjos.org/issues/pjos-4-1.pdf