Fakultety w semestrze letnim 2017/18

Szanowni Państwo, studenci studiów licencjackich (II, III rok) i magisterskich,

w związku z połączeniem oferty fakultetów dla obu stopni zmienia się sposób zapisu na fakultety. By się na nie zapisać, uczestniczycie Państwo w jednej, wspólnej dla obu stopni i wszystkich kierunków WFiS rejestracji na zajęcia fakultatywne: F-FFK-18L. Rejestracja zostanie otwarta 22.02 o godz. 8:00. Podobnie jak w dotychczasowych rejestracjach, limit miejsc w grupie wynosi 25 osób (laboratoria: 13 osób). Wśród fakultetów znajdują się zajęcia dedykowane studentom kognitywistyki: studenci kogni mają tam wymuszone w systemie pierwszeństwo. Przypominam, że połowa fakultetów zaliczonych w toku studiów powinna być dedykowana kognitywistyce.

Uprzejmie proszę sprawdzić, czy macie Państwo dostęp do ww. rejestracji na swoich kontach USOS. W razie pytań proszę o kontakt.

Obowiązująca liczba fakultetów:
studia licencjackie:

 • IV semestr: wszyscy: 2 fakultety; dodatkowo specj. SiL: jedne zajęcia pozakierunkowe (3 ECTS)*
 • VI semestr: wszyscy 1 fakultet; dodatkowo SiL i ZJK: jedne zajęcia pozakierunkowe (3 ECTS)*

studia magisterskie:

 • II semestr: 2 fakultety
 • IV semestr: 1 fakultet, jedne zajęcia pozakierunkowe (3 ECTS)*

* Zajęcia pozakierunkowe mogą być realizowane w formie:

 • fakultetów „niekognitywistycznych” na WFiS,
 • wykładów ogólnouniwersyteckich (proszę pamiętać o liczbie 3 punktów ECTS, rejestracja od 21.02, godz. 9:00)
 • lub zajęć na innych wydziałach.

Na fakultety „niekognitywistyczne” jako zajęcia pozakierunkowe możecie się Państwo zapisywać bądź poprzez system USOS (jak na każdy inny fakultet), bądź indywidualnie u Prowadzącego (to Prowadzący decyduje czy przyjmuje studenta do grupy).

Lista fakultetów kognitywistycznych (sem. letni 17/18L):

 • dr Joanna Bielecka-Prus, Socjologia kognitywna
 • dr Joanna Jabłońska-Hood (Inst. Anglistyki), The intricacies of humour. An overview
 • dr hab. Tomasz Kitliński, Znak oraz to, co świadome i nieświadome według Julii Kristevej
 • dr hab. Maciej Kociuba, Przestrzeń trójwymiarowa jako model poznania
 • dr Małgorzata Kuśpit (Inst. Psychologii UMCS), Psychologia różnic indywidualnych – wybrane zagadnienia
 • dr Marcin Rządeczka, Bioinformatyka dla kognitywistów (LAB)
 • dr Marcin Rządeczka, Using Bootstrap, JavaScript and AngularJS for Single Page Applications (LAB)

Lista wszystkich fakultetów w ofercie: kliknij

Seminaria licencjackie 2017/18

Szanowni Państwo, studenci II roku studiów licencjackich,

bardzo proszę o zapoznanie się z ofertą seminariów. Wciąż czekamy na propozycję z Instytutu Psychologii. Zapisy na seminaria odbywają się poprzez system USOS wraz z zapisami na inne zajęcia kierunkowe (rejestracja F-K-LS-18L); prowadzący seminaria ustalają indywidualnie z chętnymi osobami terminy odbywania się seminariów. Limit miejsc w grupie seminaryjnej: 6 osób (na większą liczbę studentów musi wyrazić zgodę Dyrektor IF). Seminarium trwa 3 semestry (90h) i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej.

 • Lista i opisy seminariów: kliknij
 • Tematy dotychczas przygotowanych prac licencjackich: kliknij

Drzwi otwarte UMCS 2018

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte UMCS, które odbędą się już 9 marca !!!!

Wykłady,konkursy, warsztaty – to jedne z wielu atrakcji, które będą miały miejsce w czasie drzwi otwartych na wszystkich wydziałach uczelni 
To także doskonała okazja na zapoznanie się z ofertą dydaktyczną uczelni (konsultacje ze studentami oraz kadrą naukową) 

Szczególnie polecamy zajęcia oraz warsztaty związane z kognitywistyką:

Poznaj kognitywistykę:

 • eksperymentalnie (fantomowa ręka, latające trójkąty…)
 • co nas interesuje? (świadomy sen, pranie mózgu…)
 • rozmawiamy o kognitywistyce (q&a)

Koło Kognitywistyki UMCS

9:30 – 13:00 (sala nr 2, Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin)

OPIS:

Podczas spotkania opowiemy o kognitywistyce, o tym co jest jej głównym przedmiotem badań.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się czym jest świadomy sen, poznają techniki świadomego snu. Przeprowadzimy doświadczenia: test z fantomową ręką (doświadczenie ma przybliżyć uczniom zjawisko, którym jest fantomowy ból), test MMSE (test wykonywany przez neuropsychologów pozwalający m.in. sprawdzający zdolności poznawcze), test na różnice w płci mózgu (z książki Anne Moir „Płeć mózgu”). Porozmawiamy o złudzeniach optycznych, odpowiemy na pytanie jak „wyprać mózg” -krótka historia „prania mózgu”, wraz z instrukcją. Wspólnie napiszemy wiersz dadaistyczny i zatytułujemy go, nadając mu wyraźnie ukierunkowanie oraz pokażemy jak uzasadnić nadaną interpretację przy pomocy psychologii, semiotyki czy filozofii.

 

Poznaj sztuczne neurony (warsztat)

mgr Artur Grabowski

11:30 – 12:15 (sala 345, Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin)

OPIS:

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z tematyką sztucznych sieci neuronowych. W trakcie praktycznych zajęć uczestnicy będą mogli tworzyć nieskomplikowane sztuczne sieci neuronowe i przeprowadzać proste symulacje uczenia sieci w przygotowanym przez prowadzącego środowisku.

Więcej informacji znajdziecie na stronach :

http://www.umcs.pl/pl/drzwi-otwarte-2016,9072.htm

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,drzwi-otwarte-2018,59981.chtm

 

 

ZAPRASZAMY!!!