Kognitywistyka I stopnia – dokumenty

Dokumentacja związana ze zmianami w programie kognitywistyki I stopnia

0. Opis i uzasadnienie zmian

1. Plan studiów (od 2017/18)

2. Powiązanie efektów kierunkowych z obszarowymi i modułami

3. Matryca efektów kształcenia

4. Wykaz zająć z zakresu nauk podstawowych

5. Wykaz zajęć praktycznych

6. Wykaz modułów powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi

7. Sylabusy kursów (są dostępne również pod adresem: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/kogni2-0 )

kursy obowiązkowe:

kursy wybieralne:

  1.  kursy rozszerzające – I sem.
  2. blok #PiW Poznanie i wiedza (II i VI sem.)
  3. blok #IT (II i VI sem.)
  4. – blok #LOG Logika i metodologie (II, IV i VI sem.)
  5. blok #JiD: język i działanie (III i V sem.)
  6. blok #PsN: psychologia i neuronauka (III i V sem.)
  7. blok #AI: sztuczna inteligencja
  8. blok przedmiotów praktycznych (VI sem.)